Storitve

/Storitve
Storitve 2018-01-29T17:51:50+00:00

Računovodske storitve

V našem računovodskem servisu nudimo vse kar potrebujete. Smo ˝deklica za vse˝ 🙂

 • Knjiženje poslovnih dogodkov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi s področja računovodstva, ki veljajo v RS
 • Spremljanje odprtih postavk terjatev in obveznosti
 • Opravljanje plačilnega prometa, fakturiranje, blagajniško poslovanje
 • Izdelava IOP obrazcev in opominov
 • Obračun obresti
 • Izdelava predlogov za cesijo ali kompenzacijo
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Obračun plač in drugih osebnih prejemkov ter oddaja predpisanih poročil v skladu z zakonom
 • Obračun nadomestila plač za refundacijo boleznine in nege
 • Prijava delavcev in drugih fizičnih oseb v obvezna zavarovanja, odjave in morebitne spremembe preko sistema e-Vem
 • Priprava podatkov o izplačanih plačah za CSD, banke in leasing hiše
 • Izdelava davčnih obračunov
 • Izdelava medletnih bilanc in izkaza poslovnega izida
 • Izdelava zaključnih letnih bilanc in izkaza poslovnega izida
 • Izdelava vseh ostalih potrebnih poročil (Ajpes)
 • Razna poročila Statističnemu uradu RS (tudi intrastat)
 • Priprava raznih internih aktov
 • Priprava pravilnika o računovodstvu
 • Računovodsko in splošno davčno svetovanje za različne potrebe
 • Splošno podjetniško svetovanje
 • Prevzem dokumentacije pri naročniku
 • Možnost opravljanja računovodskih storitev na sedežu podjetja
 • Druga administrativna in pisarniška dela po meri naročnika

Kadrovske storitve

Vam iskanje novih kadrov v vašem podjetju povzroča preglavice? Obrnite se na nas. Za vas pripravimo objavo razpisa za prosto delovno mesto po vaši meri, zbiramo prijave prispelih vlog, opravimo zaposlitveni razgovor na sedežu vašega podjetja, obveščamo neizbrane kandidate, pripravimo pogodbo o zaposlitvi in druge potrebne dokumente za zaposlitev.

Pripravljamo še:

 • avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o opravljanju občasnega ali začasnega dela upokojencev, pogodbe o štipendiranju…
 • dokumentacijo ob prenehanju delovnega razmerja (sporazum, redna ali izredna odpoved)
 • prijava in odjava delavcev iz obveznega zavarovanja ter potrebnih sprememb (M-1, M-2, M-3 obrazec)
 • priprava obvestila o odmeri letnega dopusta
 • priprava aneksov ob spremembah v delovnem razmerju
 • organiziramo napotitve delavcev na zdravniške preglede
 • v sodelovanju z zunanjimi izvajalci organiziramo tudi usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu
 • pripravimo tudi interne kadrovske akte (sistemizacija delovnih mest, pravilnik o delovnem času, ipd.)

Davčno svetovanje

V podjetju imamo tudi službo za davčno svetovanje. Za vas pripravimo odgovor na zastavljeno vprašanje.

Našim naročnikom ponujamo:

 • Davčno svetovanje na področju dohodnine
 • Davčno svetovanje na področju obdavčitve pravnih oseb
 • Davčno svetovanje na področju davka na dodano vrednost
 • Sodelovanje pri inšpekcijskem in revizijskem pregledu
 • Prijava davčnega zavezanca in sprememb v davčni register
 • Prijava v register zavezancev za DDV